Форум ФЖМК I FJMC Forum

Форум ФЖМК I FJMC Forum
 
ИндексИндекс  ЗбИжЗИЙЗбИжЗИЙ  КалендарКалендар  ГалерияГалерия  Въпроси/ОтговориВъпроси/Отговори  ТърсенеТърсене  Регистрирайте сеРегистрирайте се  ПотребителиПотребители  Потребителски групиПотребителски групи  Вход  

Share | 
 

 Преместване в СУ и от една специалност в друга

Go down 
АвторСъобщение
bvz
Admin
Admin
bvz

Брой мнения : 331
Age : 32
Localisation : София
Registration date : 06.05.2007

ПисанеЗаглавие: Преместване в СУ и от една специалност в друга   2/8/2007, 21:07

ПИШЕТЕ В ПОДФУРУМА НА ФЖМК
ВЪВ ФОРУМА НА СУ "СВ. КЛ. ОХРИДСКИ"


ПРАВИЛА
ЗА ПРЕМЕСТВАНЕ НА СТУДЕНТИ В
СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” ЗА УЧЕБНАТА 2007/2008 ГОДИНА

/Правилата са приети на заседание на Академическия съвет, проведено на 11 юли 2007 Г. /Протокол №11/

В изпълнение на разпоредбите на чл. 70, ал. 1, т. 8 от Закона за висшето образование студентите имат възможност да се преместват в друго висше училище, факултет, специалност или форма на обучение в съответствие с правилника на висшето училище. Въпросът за преместването на студентите е рагламентиран и в чл. 169 от Правилника за устройството и дейността на Софийския университет “Св. Климент Охридски”.

ОБЩИ УСЛОВИЯ
1. Срокът за подаване на документи за преместване е от 20 до 30 август. Документите се подават в Учебен отдел.
2. Кандидатите подават лично документите за преместване или чрез други лица, притежаващи нотариално заверено пълномощно.
3. Преместване се допуска не по-рано от края на успешно завършената предходна година и не по-късно от началото на следващата учебна година и при условие, че студентът е завършил първи или втори курс.
4. Не се допуска преместване на студенти в Медицинския факултет за учебната 2007/2008 година
5. НЕ СЕ ДОПУСКА ПРЕМЕСТВАНЕ ОТ БЪЛГАРСКИ ЧАСТНИ ВИСШИ УЧИЛИЩА.
6. Факултетите могат да поставят допълнителни условия за преместване в съответните специалности.
7. Ректорът решава окончателно всички въпроси, свързани с преместването на студенти от една форма на обучение в друга, от една специалност в друга и от друго висше училище.
8. Преместените студенти могат да преминат в по-горен курс на обучение само при условие, че имат до три приравнителни изпита. При преместване положените изпити се признават, ако хорариумът на същата учебна дисциплина е не по-малък от 80% от предвиденото в учебния план и съдържанието й е идентично. Деканът на съответния факултет определя курса на обучение и признава положените семестриални изпити.
Студенти от Университета, представили документи с невярно съдържание, направили опит да дадат невярна информация при попълване на документите или да заблудят администрацията и ръководството на Университета, се остраняват от висшето училище, независимо от курса на обучение като се уведомява Прокуратурата.
Студенти от други висши училища, представили документи с невярно съдържание, направили опит да дадат невярна информация при попълване на документите или да заблудят администрацията и ръководството на Университета, се санкционират като се уведомява висшето училище и Прокуратурата.

ПРЕМЕСТВАНЕ НА СТУДЕНТИ ОТ ЧУЖДЕСТРАННИ ВИСШИ УЧИЛИЩА
9. Кандидатите за преместване представят следните документи:
- Молба по образец – получава се в Учебен отдел;
- Академична справка – преведена и легализирана, удостоверяваща положените изпити, хорариума и кредитите по съответните дисциплини;
- Ксерокопие от дипломата за средно образование. Когато средното образование е завършено в чужбина, се представя ксерокопие на легализираната от Министерството на образованието и науката диплома за средно образование.
10. Документите на кандидатите се разглеждат от деканското ръководство на съответния факултет, като се ранжират според нивото на висшето училище, в което са се обучавали.
11. При разглеждане на документите на кандидатите за преместване трябва да се вземат предвид и изисквания в следната последоватилност:
11. 1. Кандидатите да са били приети в Университета по същата специалност или в специалност от същото професионално направление;
11. 2. Да са били приети в Университета в друго професионално направление;
11. 3. Да са положили кандидатстудентски изпити в Университета, но да не са придобили студентски права;
11. 4. Да са придобили студентски права директно в чуждестранно висше училище;
11. 5. Служебни бележки по т.т. 11. 1; 11. 2 и 11. 3 се издават от Учебен отдел;
12. След положително мнение на деканското ръководство на съответния факултет, молбите се решават окончатилно от Ректора или от оторизиран от него зам. -ректор.
13. Молби с отрицателно мнение не се връщат на Деканите за преразглеждане;
14. За положително решените молби за преместване се издава заповед за записване не по-късно от 21 септември;
15. Такси за преместените студенти:
15. 1. При записване преместените студенти заплащат издръжката си за обучение през първата година в размер, съответстващ на размера за издръжката на студент в същото професионално направление, съгласно приложение №1.
15. 2. Заплаща се и семестриалната такса за съответната специалност, утвърждавана ежегодно с постановление на Министерския съвет, съгласно приложение №2.

ПРЕМЕСТВАНЕ НА СТУДЕНТИ ОТ ДРУГИ ВИСШИ УЧИЛИЩА В СТРАНАТА
17. Кандидатите за преместване от други висши училища в страната представят следните документи:
- Молба по образец – получава се от Учебен отдел;
- Академична справка, удостоверяваща студентското състояние – положени изпити, хорариум на дисциплините, кредити;
- Съгласие на Ректора на висшето училище, от което кандидатът желае да се премести, без да се отписва от там;
- Служебна бележка с резултатите от кандидатстудентските изпити.
18. Кандидатите трябва да имат издържани кандидастдудентски изпити, валидни за специалността, в която искат да бъдат преместени, съгласно Правилника за приемане на студенти в Софийския университет “Св. Климент Охридски”.
19. Кандидатите трябва да отговарят и на допълнителни условия, ако има поставени такива от съответния факултет.
20. Преместването се разрешава от Ректора или от оторизиран от него зам.-ректор въз основа на предложение от Декана на съответния факултет.
21. Молби с отрицателно мнение не се връщат на Деканите за преразглеждане.
22. Такси за преместените студенти:
22.1. При записване преместените студенти заплащат издръжката си за обучение през първата година в размер, съответстващ на размера за издръжката на студент в същото професионално направление, съгласно приложение №1.
22.2. Заплаща се и семестриалната такса за съответната специалност, утвърждавана ежегодно с постановление на Министерския съвет, съгласно приложение №2.

ПРЕМЕСТВАНЕ НА СТУДЕНТИ ОТ ЕДНА СПЕЦИАЛНОСТ В ДРУГА И ОТ ЕДНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ В ДРУГА
24. Кандидатите за преместване от една специалност в друга и от една форма на обучение в друга трябва да имат успешно завършена учебна предходна година и да са завършили първи или втори курс.
25. Кандидатите трябва да имат издържан конкурсен изпит, валиден за специалността, в която искат да бъдат преместени, съгласно Правилника за приемане на студенти в Софийския университет “Св. Климент Охридски”.
26. Кандидатите трябва да отговарят на допълнително поставените от съответните факултети условия.
27. Разрешава се преместване на студенти от редовна в задочна форма на обучение, независимо дали са отбили военна служба /за мъжете/.
28. Разрешава се преместване на студенти от редовна в задочна и от задочна в редовна форма, независимо от курса на обучение.
29. Кандидатите за преместване подават лично следните документи:
- Молба по образец – получава се от Учебен отдел;
- Уверение за успеха и студентското състояние от І или от І и ІІ курс;
- Служебна бележка с резултатите от кандидатстудентските изпити – издава се от Учебен отдел.
30. Кандидатстващите за преместване не трябва да са използвали в предходни години тази възможност.
31. Подадените молби се предоставят на 03.09.2007 г. на Декана на соътветния факултет, в който студентите са се обучавали за проверка на редовността на подадените документи и за мнение относно преместването на студента.
31. 1. До 10 септември молбите се връщат в Учебен отдел, който ги изпраща за мнение на Деканите на приемащите факултети;
31. 2. В срок до средата на м. септември Деканите на приемащите факултети разглеждат молбите и документите на кандидатите за преместване и излагат своето мнение като ги връщат в Учебен отдел не по-късно от 17 септември.
31. 3. Окончателно решение по молбите за преместване взема Ректора на Университета или оторизиран от него зам.- ректор.
32. Молби с отрицателно мнение не се връщат на Деканите за преразглеждане;
33. Такси за преместените студенти:
33.1. Преместените студенти заплащат еднократно такса в размер на 15 лв.;
33.2. Заплаща се и семестриалната такса за съответната специалност, утвърждавана ежегодно с постановление на Министерския съвет, съгласно приложение 2.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИ ОТ ФЖМК
1. Премествания от една в друга специалност или от задочна в редовна форма на обучение в рамките на ФЖМК става на базата на класиране по успех от следването. Преместването се осъществява при наличие на свободни бройки в съответната специалност или реципрочност на преместванията от една специалност в друга и от една форма на обучение в друга.
2. Преместването на студенти от други факултети на Университета или от друго висше училище става при следните условия:
- на базата на успеха от следването не по-нисък от мн. добър /5.00/;
- да имат издържани кандидатстудентски изпити по журналистика /писмен и устен/;
- да не са ползвали правото си на преместване;
- кандидатите се прехвърлят само в задочна форма на обучение;
- кандидатите от друго висше училище да са от същата специалност;
- кандидатите за преместване от чужбина да са от същата или сходна специалност;
- общият брой на преместените студенти да не надвишава 10% от приетите по специалности студенти в съответния курс.
Класирането се извършва от комисия.

Норматив за издръжка на студент за 2007г.
Журналистика
1187,20 лв. за редовно обучение
396,00 лв. за задочно обучение
Връзки с обществеността
1187,20 лв. за редовно обучение
396 лв. за задочно обучение
Книгоиздаване
1187,20 лв. за редовно обучение

Годишни такси за обучение на български студенти приети за учебната 2007/2008 г. /за студенти, прехвърлени в първи курс/
Журналистика, Връзки с обществеността и Книгоиздаване -
Бакалавър ,магистър и магистър след бакалавър /Редовно и Задочно обучение / - 356,00 лв.

Годишни такси за обучение на български студенти приети преди 2007/2008 г. /за студенти, прехвърлени в по-горен курс/
Журналистика
260,00 лв. за редовно обучение
133,00 лв. за задочно обучение
Връзки с обществеността
260,00 лв. за редовно обучение
133,00 лв. за задочно обучение
Книгоиздаване
260,00 лв. за редовно обучение
133,00 лв. за задочно обучение

ОТ САЙТА НА СУ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ
Върнете се в началото Go down
Вижте профила на потребителя http://info-fjmc.blogspot.com
 
Преместване в СУ и от една специалност в друга
Върнете се в началото 
Страница 1 от 1

Права за този форум:Не Можете да отговаряте на темите
Форум ФЖМК I FJMC Forum :: ФЖМК :: Административни-
Идете на: